همایش طرح بانویار در روستای نامن شهرستان کردکوی برگزار شد


با حضور بخشدار، کارشناس بانوان در فرمانداری، روسا و کارشناسان ادارات مجری طرح بانویار، همایش مذکور در روستای نامن شهرستان کردکوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران کردکوی، مجریان طرح هرکدام درخصوص نحوه برخورداری بانوان روستا، از پتانسیل های موجود درادارات برای توانمندسازی بانوان روستایی در جهت رونق کسب وکارشان مطالبی رو بیان نمودند.
کیاء رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان کردکوی در این همایش از پتانسیل ها و امکانات موجود در این مرکز در خصوص برگزاری دوره های آموزشی با توجه به اهداف طرح بانویار مطالبی را بیان نمود.
 
تعداد بازدید کل :‌260
دوشنبه 5 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/06/29 هجری قمری
مصادف با 2020/02/24 میلادی

: مناسبت امروز
- روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی - روز مهندسی - روز وقف