برای تحقق عدالت اجتماعی، باید آموزش های مهارتی در حوزه بانوان مدنظر قرار گیرد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران کردکوی،اعظم کیاء رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان کردکوی به مناسبت هفته مهارت در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری محلی رادکانا علاوه برتشریح فعالیت های حوزه بانوان درمرکز آموزش فنی وحرفه ای گفت: برای تحقق عدالت اجتماعی، باید آموزش مهارتی ویژه ای درحوزه بانوان، جهت اشتغال زایی بیشتر وکمک به سبد خانوار مدنظر قرار گیرد و برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان باید بازارکار فراهم شود.
تعداد بازدید کل :‌114
چهارشنبه 24 مهر سال 1398
مصادف با 1441/02/16 هجری قمری
مصادف با 2019/10/16 میلادی

: مناسبت امروز
- روز پیوند اولیا و مربیان - روز جهانی نابینایان عصای سفید