بیش از 70 نفر از بانوان روستای نامن شهرستان کردکوی آموزش های مهارتی را کسب کردند


با حضور روسا، کارشناسان ادارات شهرستان کردکوی و حیدری مسئول هماهنگ کننده امور مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان از طرح بانویار این شهرستان در روستای نامن بازدید بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان کردکوی، حیدری مسئول هماهنگ کننده امور مراکز استان در این بازدید گفت: هدف از اجرای این طرح توانمندسازی بانوان به منظور ایجاد مشاغل خانه‌محور است.
وی تصریح کرد: مشاغل خانگی می تواند در رسیدن به اقتصاد مقاومتی ، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد درآمد پایدار خانوار کمک شایانی کند.
کیاء رئیس مرکز در ادامه گفت: ارائه آموزش های مهارتی در روستاها با هدف توانمندسازی بانوان برای اشتغال پایدار از رسالت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای بشمار می آید و در این خصوص حمایت از سوی دستگاه های اجرایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیار حائز اهمیت می باشد تا این آموزش ها به یاری سایر ارگان ها منجر به اشتغال گردد.
وی افزود: این مرکز در طرح بانویار در روستای نامن شهرستان تاکنون 76 نفر را در حرفه های جاجیم بافی، گلیم بافی، پرورش دهنده قارچ دکمه ای و پرورش دهنده زنبورعسل آموزش داده است.
 
تعداد بازدید کل :‌223
سه شنبه 8 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/11 هجری قمری
مصادف با 2020/09/29 میلادی

: مناسبت امروز
- روز بزرگداشت مولوی