بیش از هزار و 600 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان کردکوی از آموزش های مهارتی بهره مند شدند


رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان کردکوی از ارائه آموزش های مهارتی به تعداد هزار و 633 نفر در 12 ماهه سال 98 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوارهان شهرستان کردکوی، اعظم کیاء رئیس مرکز گفت: در بخش دولتی به تعداد 684 نفر آموزش های مهارتی ارائه شده است که این آموزش ها در قالب 43 دوره آموزشی در خوشه های خدمات ، صنعت ، فرهنگ و هنر و کشاورزی برای گروه های هدف، اعم از آسیب دیدگان اجتماعی ، دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان ، زنان سرپرست خانوار، شاغلین بنگاه های اقتصادی، افراد دارای معلولیت و زنان خانه دار ومتقاضیان مهارت آموزی وآموزش در مناطق روستایی،عشایری ومناطق محروم و مرزی بوده است.
کیاء افزود: عملکرد آموزشی این مرکز در بخش دولتی در خوشه خدمات 92 نفر- دوره ، در خوشه صنعت 45 نفر - دوره ، در خوشه فرهنگ و هنر 242 نفر- دوره و در خوشه کشاورزی 317 نفر- دوره بوده است .
وی در ادامه گفت: عملکرد آموزشی این مرکز در بخش خصوصی در سال گذشته تعداد 949 نفر در قالب 204 دوره آموزشی در خوشه های صنعت و خدمات بوده است.
 
تعداد بازدید کل :‌199
سه شنبه 8 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/11 هجری قمری
مصادف با 2020/09/29 میلادی

: مناسبت امروز
- روز بزرگداشت مولوی